Απεντομώσεις – Μυοκτονίες

188849

Απεντομώσεις

Μυοκτονίες

Φιδοαπωθήσεις

Απώθηση πτηνών

Η ΕΥΚ διαθέτει νόμιμη άδεια για επεμβάσεις που γίνονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό. Τα σκευάσματα είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές.