Τεχνική συντήρηση κτιρίων & εγκαταστάσεων

Picture3Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης περιλαμβάνουν:

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε συνεργασία με την PLM HELLAS A.E.

PLM Hellas-logo